Renovering af køkken efter vandskade

Renovering af køkken efter vandskade fra beton dæk over loft.
Ny Isolering på underside beton dæk.
Ny Isolering over loft
Nyt gibs loft.
12 mm. Wedi plader på alle ydervægge.

Felt